In mijn beide rollen als (theater)docent en antropoloog heb ik dezelfde drijfveer. Namelijk mensen (kinderen, jongeren) laten inzien dat er verschillende perspectieven op de wereld bestaan en dat geen één perspectief per definitie de juiste is.

Door theater leer je je te verplaatsen in een ander; niet alleen door de rol die je speelt maar ook door intensief te moeten samenwerken met anderen in een groep. De antropologie doet eigenlijk niet anders dan andere – vaak onderdrukte – perspectieven te belichten. Hoe mensen zelf het leven ervaren is belangrijk, levensverhalen van individuen staan vaak centraal. Mijn pedagogische visie is dat leerlingen die zich leren te verplaatsen en van perspectief kunnen wisselen toleranter en begripvoller worden t.o.v. elkaar. Zowel in mijn maatschappijleer- als theaterlessen is perspectiefwisseling daarom een belangrijk aandachtspunt.

Theater als middel

Verschillende theaterprojecten lieten mij inzien hoe theater als middel ingezet kan worden om sociale en maatschappelijke situaties te verbeteren. Als Theatre Ambassador bij Theatre Embassy deed ik ervaring op in het ontwerpen en uitvoeren van theatre for development projecten in o.a. Bolivia en Soedan. Met mijn eigen stichting maakte ik een voorstelling in Oeganda en ik woonde een jaar in Kenia waar ik theaterworkshops gaf aan kinderen en jongeren in ziekenhuizen en jeugdgevangenissen in Nairobi.